Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion2347116.39%0.00
2type_keyword:article2084314.55%0.00
3rights_keyword:restrictedAccess1860412.99%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]140309.80%0.00
5rights_keyword:openAccess139559.74%0.00
6dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]137549.60%0.00
7type_keyword:conferenceObject80445.62%0.00
8subject_keyword:Aging73065.10%0.00
9dateIssued_keyword:[2020 TO 2021]67954.74%0.00
10subject_keyword:EAE64844.53%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
143230100.00%0.00