Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion79418034.63%0.00
2type_keyword:article63020327.48%0.00
3rights_keyword:restrictedAccess50588422.06%0.00
4dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]33914014.79%0.00
5rights_keyword:openAccess27777712.11%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]23302310.16%0.00
7rank_keyword:M222026098.83%0.00
8rank_keyword:M231968498.58%0.00
9rank_keyword:M211915518.35%0.00
10type_keyword:conferenceObject1243635.42%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
2293304100.00%0.00