Đukić, Teodora

Link to this page

Authority KeyName Variants
f7208c1d-9cc5-440f-ab6c-dee03e52f9f7
 • Đukić, Teodora (5)

Author's Bibliography

Dobijanje rekombinantnog imunogenog fragmenta proteina nukleokapsida SARS-CoV-2 virusa za proizvodnju reagenasa i dijagnostičkih testova na novi korona virus

Ćirković-Veličković, Tanja; Gnjatović, Marija; Ćujić, Danica; Todorović, Aleksandra; Stanić-Vučinić, Dragana; Đukić, Teodora; Mladenović, Maja; Vasović, Tamara; Stojadinović, Marija; Krstić-Ristivojević, Maja; Jovanović, Vesna; Simović, Ana; Radosavljević, Jelena; Aćimović, Jelena M.; Radomirović, Mirjana Ž.; Stojanović, Marijana

(2023)

TY - GEN
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
AU - Gnjatović, Marija
AU - Ćujić, Danica
AU - Todorović, Aleksandra
AU - Stanić-Vučinić, Dragana
AU - Đukić, Teodora
AU - Mladenović, Maja
AU - Vasović, Tamara
AU - Stojadinović, Marija
AU - Krstić-Ristivojević, Maja
AU - Jovanović, Vesna
AU - Simović, Ana
AU - Radosavljević, Jelena
AU - Aćimović, Jelena M.
AU - Radomirović, Mirjana Ž.
AU - Stojanović, Marijana
PY - 2023
UR - http://intor.torlakinstitut.com/handle/123456789/860
AB - Novi korona virus (SARS CoV-2) koji se pojavio u Vuhanu 2019. godine pripada grupi jednolančanih RNK virusa [1]. Predstavlja novi infektivni agens za humanu populaciju i veoma je brzo detektovan u velikom broju zemalja. Uzročnik je respiratornih infekcija koje mogu da budu praćene i veoma teškom kliničkom slikom. Brzo širenje, odsustvo imuniteta na ovaj virus i odsustvo pouzdanih testova za detekciju virusa u trenutku izbijanja pandemije su bolest izazvanu ovim virusom brzo pretvorili u zdravstveni i društveni problem najvišeg prioriteta na globalnom nivou. Iako su najveće biotehnološke kompanije ubrzano počele sa razvojem i masovnom proizvodnjom dijagnostičkih testova i vakcina, njihova dostupnost u trenucima najveće potražnje je i dalje nedovoljna, a cene istih su limitirajući faktor za bolju kontrolu bolesti i širenja pandemije [2]. Razvoj sopstvenih i održiva proizvodnja testova i vakcina za COVID-19 su od velikog društvenog značaja. Važan preduslov za održivu proizvodnju testova je dostupnost rekombinantnih antigena virusa i mogućnost proizvodnje istih na velikoj skali za potrebe proizvodnje domaćih testova. Ovim tehničkim rešenjem se opisuje dobijanje dva ključna antigena novog korona virusa rekombinantnom tehnologijom i njihova primena u serološkom ELISA testu koji proizvodi Institut za primenu nuklearne energije, INEP, kao i za dobijanje reagenasa za detekciju antigena novog korona virusa (specifičnih antitela). U prvoj fazi, optimizovane su sekvence proteina koje su podigle osetljivost postojećih seroloških testova. Inovativnost našeg pristupa se ogleda i u razrađenim eksperimentalnim protokolima za dobijanje rekombinantnih proteina nukleokapsida na velikoj skali, kao i u solubilnoj formi, što olakšava postupak prečišćavanja. Izbor fragmenta nukleokapsida koji se heterologo eksprimira u solubilnoj formi, a specifično detektuje antitela i generiše jak imuni odgovor tokom imunizacije životinja (imunogenost) na osnovu pregleda poznatih epitopskih sekvenci je ključna inovacija ovog tehničkog rešenja. Ovo je prvi primer uspešno primenjenog rekombinatnog proteina proizvedenog u Srbiji u dijagnostičkom testu koji je registrovankod Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije (broj rešenja 515-02-02370-21-002), a koji je primenu našao i na međunarodnom nivou.
T1 - Dobijanje rekombinantnog imunogenog fragmenta proteina nukleokapsida SARS-CoV-2 virusa za proizvodnju reagenasa i dijagnostičkih testova na novi korona virus
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_860
ER - 
@misc{
author = "Ćirković-Veličković, Tanja and Gnjatović, Marija and Ćujić, Danica and Todorović, Aleksandra and Stanić-Vučinić, Dragana and Đukić, Teodora and Mladenović, Maja and Vasović, Tamara and Stojadinović, Marija and Krstić-Ristivojević, Maja and Jovanović, Vesna and Simović, Ana and Radosavljević, Jelena and Aćimović, Jelena M. and Radomirović, Mirjana Ž. and Stojanović, Marijana",
year = "2023",
abstract = "Novi korona virus (SARS CoV-2) koji se pojavio u Vuhanu 2019. godine pripada grupi jednolančanih RNK virusa [1]. Predstavlja novi infektivni agens za humanu populaciju i veoma je brzo detektovan u velikom broju zemalja. Uzročnik je respiratornih infekcija koje mogu da budu praćene i veoma teškom kliničkom slikom. Brzo širenje, odsustvo imuniteta na ovaj virus i odsustvo pouzdanih testova za detekciju virusa u trenutku izbijanja pandemije su bolest izazvanu ovim virusom brzo pretvorili u zdravstveni i društveni problem najvišeg prioriteta na globalnom nivou. Iako su najveće biotehnološke kompanije ubrzano počele sa razvojem i masovnom proizvodnjom dijagnostičkih testova i vakcina, njihova dostupnost u trenucima najveće potražnje je i dalje nedovoljna, a cene istih su limitirajući faktor za bolju kontrolu bolesti i širenja pandemije [2]. Razvoj sopstvenih i održiva proizvodnja testova i vakcina za COVID-19 su od velikog društvenog značaja. Važan preduslov za održivu proizvodnju testova je dostupnost rekombinantnih antigena virusa i mogućnost proizvodnje istih na velikoj skali za potrebe proizvodnje domaćih testova. Ovim tehničkim rešenjem se opisuje dobijanje dva ključna antigena novog korona virusa rekombinantnom tehnologijom i njihova primena u serološkom ELISA testu koji proizvodi Institut za primenu nuklearne energije, INEP, kao i za dobijanje reagenasa za detekciju antigena novog korona virusa (specifičnih antitela). U prvoj fazi, optimizovane su sekvence proteina koje su podigle osetljivost postojećih seroloških testova. Inovativnost našeg pristupa se ogleda i u razrađenim eksperimentalnim protokolima za dobijanje rekombinantnih proteina nukleokapsida na velikoj skali, kao i u solubilnoj formi, što olakšava postupak prečišćavanja. Izbor fragmenta nukleokapsida koji se heterologo eksprimira u solubilnoj formi, a specifično detektuje antitela i generiše jak imuni odgovor tokom imunizacije životinja (imunogenost) na osnovu pregleda poznatih epitopskih sekvenci je ključna inovacija ovog tehničkog rešenja. Ovo je prvi primer uspešno primenjenog rekombinatnog proteina proizvedenog u Srbiji u dijagnostičkom testu koji je registrovankod Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije (broj rešenja 515-02-02370-21-002), a koji je primenu našao i na međunarodnom nivou.",
title = "Dobijanje rekombinantnog imunogenog fragmenta proteina nukleokapsida SARS-CoV-2 virusa za proizvodnju reagenasa i dijagnostičkih testova na novi korona virus",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_860"
}
Ćirković-Veličković, T., Gnjatović, M., Ćujić, D., Todorović, A., Stanić-Vučinić, D., Đukić, T., Mladenović, M., Vasović, T., Stojadinović, M., Krstić-Ristivojević, M., Jovanović, V., Simović, A., Radosavljević, J., Aćimović, J. M., Radomirović, M. Ž.,& Stojanović, M.. (2023). Dobijanje rekombinantnog imunogenog fragmenta proteina nukleokapsida SARS-CoV-2 virusa za proizvodnju reagenasa i dijagnostičkih testova na novi korona virus. .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_860
Ćirković-Veličković T, Gnjatović M, Ćujić D, Todorović A, Stanić-Vučinić D, Đukić T, Mladenović M, Vasović T, Stojadinović M, Krstić-Ristivojević M, Jovanović V, Simović A, Radosavljević J, Aćimović JM, Radomirović MŽ, Stojanović M. Dobijanje rekombinantnog imunogenog fragmenta proteina nukleokapsida SARS-CoV-2 virusa za proizvodnju reagenasa i dijagnostičkih testova na novi korona virus. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_860 .
Ćirković-Veličković, Tanja, Gnjatović, Marija, Ćujić, Danica, Todorović, Aleksandra, Stanić-Vučinić, Dragana, Đukić, Teodora, Mladenović, Maja, Vasović, Tamara, Stojadinović, Marija, Krstić-Ristivojević, Maja, Jovanović, Vesna, Simović, Ana, Radosavljević, Jelena, Aćimović, Jelena M., Radomirović, Mirjana Ž., Stojanović, Marijana, "Dobijanje rekombinantnog imunogenog fragmenta proteina nukleokapsida SARS-CoV-2 virusa za proizvodnju reagenasa i dijagnostičkih testova na novi korona virus" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_860 .

Effects of extraction conditions on proteins' profiles of Tenebrio molitor

Jovanović, Vesna B.; Smiljanić, Katarina; Lujić, Tamara; Đukić, Teodora; Ćirković-Veličković, Tanja

(2021)

TY - CONF
AU - Jovanović, Vesna B.
AU - Smiljanić, Katarina
AU - Lujić, Tamara
AU - Đukić, Teodora
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
PY - 2021
UR - http://intor.torlakinstitut.com/handle/123456789/779
AB - Edible insects are recommended as a future food because of many reasons. The nutritional value of edible insects is one of criteria for the selection of seven most promising species among which is Tenebrio molitor. The objective of this study was to examine the effects of different flour Tenebrio molitor. Twelve different extraction conditions were set up in which three parameters were combined: pH extraction solutions (6, 8 and 12.5), temperature (30 °C and 60 °C), and ultrasound (US). Shotgun proteomics of trypsin digests profiled protein isolates. The highest protein yield was in extractions at pH 12.5. The temperature elevation and US application significantly increased the yield of isolated proteins at pH 12.5 but their solubility at the pH 7.4 was lower compared to isolates at pH 6 and 8. 1D-SDS-PAGE showed marked differences in protein profiles on various extraction conditions, with highest number of the distinctive bands at pH 8 at 30 °C. Shotgun proteomics showed that extraction condition at pH 12.5, on 30 °C has the highest numbers of different proteins, however, among the top 20 abundant proteins are chitin-associated proteins, allergens and proteinases, while at pH 8 these proteins are not enriched. Highly basic extraction significantly contributes to protein hydrolysis while application of US contributes to the protein cross-linking and this effect is more prominent at high temperatures.
C3 - Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021
T1 - Effects of extraction conditions on proteins' profiles of Tenebrio molitor
EP - 53
SP - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_779
ER - 
@conference{
author = "Jovanović, Vesna B. and Smiljanić, Katarina and Lujić, Tamara and Đukić, Teodora and Ćirković-Veličković, Tanja",
year = "2021",
abstract = "Edible insects are recommended as a future food because of many reasons. The nutritional value of edible insects is one of criteria for the selection of seven most promising species among which is Tenebrio molitor. The objective of this study was to examine the effects of different flour Tenebrio molitor. Twelve different extraction conditions were set up in which three parameters were combined: pH extraction solutions (6, 8 and 12.5), temperature (30 °C and 60 °C), and ultrasound (US). Shotgun proteomics of trypsin digests profiled protein isolates. The highest protein yield was in extractions at pH 12.5. The temperature elevation and US application significantly increased the yield of isolated proteins at pH 12.5 but their solubility at the pH 7.4 was lower compared to isolates at pH 6 and 8. 1D-SDS-PAGE showed marked differences in protein profiles on various extraction conditions, with highest number of the distinctive bands at pH 8 at 30 °C. Shotgun proteomics showed that extraction condition at pH 12.5, on 30 °C has the highest numbers of different proteins, however, among the top 20 abundant proteins are chitin-associated proteins, allergens and proteinases, while at pH 8 these proteins are not enriched. Highly basic extraction significantly contributes to protein hydrolysis while application of US contributes to the protein cross-linking and this effect is more prominent at high temperatures.",
journal = "Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021",
title = "Effects of extraction conditions on proteins' profiles of Tenebrio molitor",
pages = "53-53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_779"
}
Jovanović, V. B., Smiljanić, K., Lujić, T., Đukić, T.,& Ćirković-Veličković, T.. (2021). Effects of extraction conditions on proteins' profiles of Tenebrio molitor. in Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021, 53-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_779
Jovanović VB, Smiljanić K, Lujić T, Đukić T, Ćirković-Veličković T. Effects of extraction conditions on proteins' profiles of Tenebrio molitor. in Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021. 2021;:53-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_779 .
Jovanović, Vesna B., Smiljanić, Katarina, Lujić, Tamara, Đukić, Teodora, Ćirković-Veličković, Tanja, "Effects of extraction conditions on proteins' profiles of Tenebrio molitor" in Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021 (2021):53-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_779 .

Effects of lysin's and arginige's modifications on trypsin proteolytic efficacy imposed before and after the peanut roasting

Smiljanić, Katarina; Prodić, Ivana; Đukić, Teodora; Vasović, Tamara; Jovanović, Vesna B.; Ćirković-Veličković, Tanja

(2021)

TY - CONF
AU - Smiljanić, Katarina
AU - Prodić, Ivana
AU - Đukić, Teodora
AU - Vasović, Tamara
AU - Jovanović, Vesna B.
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
PY - 2021
UR - http://intor.torlakinstitut.com/handle/123456789/780
C3 - Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021
T1 - Effects of lysin's and arginige's modifications on trypsin proteolytic efficacy imposed before and after the peanut roasting
EP - 71
SP - 71
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_780
ER - 
@conference{
author = "Smiljanić, Katarina and Prodić, Ivana and Đukić, Teodora and Vasović, Tamara and Jovanović, Vesna B. and Ćirković-Veličković, Tanja",
year = "2021",
journal = "Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021",
title = "Effects of lysin's and arginige's modifications on trypsin proteolytic efficacy imposed before and after the peanut roasting",
pages = "71-71",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_780"
}
Smiljanić, K., Prodić, I., Đukić, T., Vasović, T., Jovanović, V. B.,& Ćirković-Veličković, T.. (2021). Effects of lysin's and arginige's modifications on trypsin proteolytic efficacy imposed before and after the peanut roasting. in Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021, 71-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_780
Smiljanić K, Prodić I, Đukić T, Vasović T, Jovanović VB, Ćirković-Veličković T. Effects of lysin's and arginige's modifications on trypsin proteolytic efficacy imposed before and after the peanut roasting. in Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021. 2021;:71-71.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_780 .
Smiljanić, Katarina, Prodić, Ivana, Đukić, Teodora, Vasović, Tamara, Jovanović, Vesna B., Ćirković-Veličković, Tanja, "Effects of lysin's and arginige's modifications on trypsin proteolytic efficacy imposed before and after the peanut roasting" in Proteomics and Metabolomics for Personalized Medicine, XV Italian Proteomics Association Annual Meeting, Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italy, 8th-10th September 2021 (2021):71-71,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_780 .

Comparative quantitative immunoproteomic study of raw and roasted peanut major allergen modifications

MIhilović, Jelena; Đukić, Teodora; Smiljanić, Katarina; Apostolović, Danijela; Liu, Shu-Hua; Epstein, Michelle M.; Ćirković-Veličković, Tanja

(2021)

TY - CONF
AU - MIhilović, Jelena
AU - Đukić, Teodora
AU - Smiljanić, Katarina
AU - Apostolović, Danijela
AU - Liu, Shu-Hua
AU - Epstein, Michelle M.
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
PY - 2021
UR - http://intor.torlakinstitut.com/handle/123456789/769
AB - Peanut allergy affects approximately up to 3 % of children and up to 2 % of the adult world population, causing reactions ranging from mild to severe. Major peanut allergens are well characterized but little is known about their post-translational modifications and even less is known about the influence of thermal treatment on their profile. Protein post-translational modification patterns may differ between raw and thermally treated peanuts, which could affect its functional properties, such as allergic potential. In this study we combined proteomic and immunological methods to characterize the modifications or proteoforms of four major peanut allergens - Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 and Ara h 6 in raw and roasted peanut. Bottom-up high-resolution accurate mass spectrometry and a specialized proteomics software package to identify, map and compare modifications of major peanut allergens between differently treated peanut kernels. Modification-specific antibody western blot was used to confirm the presence of modifications on major allergens in both extracts. Twenty different post-translational modifications in four prominent peanut allergens (Ara h 1-3, 6) were identified, while twelve were quantitatively compared between raw and roasted peanuts by high-resolution mass spectrometry and a proprietary proteomics software. post-translational modification specific antibodies confirmed the presence of these modifications in western-blots of raw and roasted peanuts. This study initiates appreciation of modifications and thermal processing affecting food quality, and development of state-of-the-art methodology in the risk assessment of allergen contamination.
C3 - FoodEnTwin Symposium: Novel analytical approaches in food and environmental sciences, June 16-18, 2021 Belgrade, Serbia
T1 - Comparative quantitative immunoproteomic study of raw and roasted peanut major allergen modifications
EP - 27
SP - 27
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_769
ER - 
@conference{
author = "MIhilović, Jelena and Đukić, Teodora and Smiljanić, Katarina and Apostolović, Danijela and Liu, Shu-Hua and Epstein, Michelle M. and Ćirković-Veličković, Tanja",
year = "2021",
abstract = "Peanut allergy affects approximately up to 3 % of children and up to 2 % of the adult world population, causing reactions ranging from mild to severe. Major peanut allergens are well characterized but little is known about their post-translational modifications and even less is known about the influence of thermal treatment on their profile. Protein post-translational modification patterns may differ between raw and thermally treated peanuts, which could affect its functional properties, such as allergic potential. In this study we combined proteomic and immunological methods to characterize the modifications or proteoforms of four major peanut allergens - Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 and Ara h 6 in raw and roasted peanut. Bottom-up high-resolution accurate mass spectrometry and a specialized proteomics software package to identify, map and compare modifications of major peanut allergens between differently treated peanut kernels. Modification-specific antibody western blot was used to confirm the presence of modifications on major allergens in both extracts. Twenty different post-translational modifications in four prominent peanut allergens (Ara h 1-3, 6) were identified, while twelve were quantitatively compared between raw and roasted peanuts by high-resolution mass spectrometry and a proprietary proteomics software. post-translational modification specific antibodies confirmed the presence of these modifications in western-blots of raw and roasted peanuts. This study initiates appreciation of modifications and thermal processing affecting food quality, and development of state-of-the-art methodology in the risk assessment of allergen contamination.",
journal = "FoodEnTwin Symposium: Novel analytical approaches in food and environmental sciences, June 16-18, 2021 Belgrade, Serbia",
title = "Comparative quantitative immunoproteomic study of raw and roasted peanut major allergen modifications",
pages = "27-27",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_769"
}
MIhilović, J., Đukić, T., Smiljanić, K., Apostolović, D., Liu, S., Epstein, M. M.,& Ćirković-Veličković, T.. (2021). Comparative quantitative immunoproteomic study of raw and roasted peanut major allergen modifications. in FoodEnTwin Symposium: Novel analytical approaches in food and environmental sciences, June 16-18, 2021 Belgrade, Serbia, 27-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_769
MIhilović J, Đukić T, Smiljanić K, Apostolović D, Liu S, Epstein MM, Ćirković-Veličković T. Comparative quantitative immunoproteomic study of raw and roasted peanut major allergen modifications. in FoodEnTwin Symposium: Novel analytical approaches in food and environmental sciences, June 16-18, 2021 Belgrade, Serbia. 2021;:27-27.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_769 .
MIhilović, Jelena, Đukić, Teodora, Smiljanić, Katarina, Apostolović, Danijela, Liu, Shu-Hua, Epstein, Michelle M., Ćirković-Veličković, Tanja, "Comparative quantitative immunoproteomic study of raw and roasted peanut major allergen modifications" in FoodEnTwin Symposium: Novel analytical approaches in food and environmental sciences, June 16-18, 2021 Belgrade, Serbia (2021):27-27,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_769 .

Trypsin as a Proteomic Probe for Assessment of Food Protein Digestibility in Relation to Chemical and Post-translational Modifications

Smiljanić, Katarina; Mihailović, Jelena; Prodić, Ivana; Đukić, Teodora; Vasović, Tamara; Jovanović, Vesna B.; Ćirković-Veličković, Tanja

(New York : Nova Science Publisher, 2020)

TY - CHAP
AU - Smiljanić, Katarina
AU - Mihailović, Jelena
AU - Prodić, Ivana
AU - Đukić, Teodora
AU - Vasović, Tamara
AU - Jovanović, Vesna B.
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
PY - 2020
UR - http://intor.torlakinstitut.com/handle/123456789/764
AB - Post-translational modifications (PTMs) occur in many forms and shapes, widely influencing protein behavior. High-resolution tandem mass spectrometry (HRMS/MS), coupled with dedicated engines for the identification of unspecified PTMs, is a powerful method for their mapping. A majority of proteomic experiments utilize trypsin for digestion, which cleaves the C-terminal peptide bonds of arginine (Arg) and lysine (Lys) amino acids with high catalytic efficiency and selectivity, unless they are followed with proline. At the same time, Arg and Lys residues are frequently modified during food processing by heat and non-thermal treatments, causing oxidation, carbamylation, and various forms of side chain carbonylation, including the other common PTMs (methylation, acetylation, etc.). Consequently, we explored the possibility to re-assess already generated proteomic data (food protein/allergen tryptic peptides) with respect to the possible modulation of the tryptic intestinal digestion pattern caused by PTMs incorporated at Arg and Lys residues. However, most of the proteomic bottom-up experiments are run with porcine trypsin that has been reductively methylated to increase its stability and minimize autoproteolytic effects. Therefore, in this chapter, the utility of the aforementioned idea was explored, by reviewing the differences in structure, affinity, specificity, and catalytic efficiency of trypsin, primarily from porcine, bovine and human species. Porcine trypsin either from pancreas or in recombinant form showed superior performance compared to human and bovine tryptic counterparts. In addition, set of software tools for identification and analyses of PTMs was reviewed with the aim to isolate those capable of in-depth PTMs profiling and their simultaneous relative quantification, such as PEAKS PTM (PEAKS Studio, Bioinformatics Solution Inc., Ontario Canada). Based on our preliminary experimental results, conclusion is that the proposed idea is plausible, because if potential hindrance effects caused by PTMs are observed with porcine trypsin, then they can be just augmented within human intestinal digestion, with respect to inferior performance of human trypsin.
PB - New York : Nova Science Publisher
T2 - A Closer Look at Proteolysis: Biochemistry and Molecular Biology in the Post Genomic Era
T1 - Trypsin as a Proteomic Probe for Assessment of Food Protein Digestibility in Relation to Chemical and Post-translational Modifications
SP - 158
VL - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_764
ER - 
@inbook{
author = "Smiljanić, Katarina and Mihailović, Jelena and Prodić, Ivana and Đukić, Teodora and Vasović, Tamara and Jovanović, Vesna B. and Ćirković-Veličković, Tanja",
year = "2020",
abstract = "Post-translational modifications (PTMs) occur in many forms and shapes, widely influencing protein behavior. High-resolution tandem mass spectrometry (HRMS/MS), coupled with dedicated engines for the identification of unspecified PTMs, is a powerful method for their mapping. A majority of proteomic experiments utilize trypsin for digestion, which cleaves the C-terminal peptide bonds of arginine (Arg) and lysine (Lys) amino acids with high catalytic efficiency and selectivity, unless they are followed with proline. At the same time, Arg and Lys residues are frequently modified during food processing by heat and non-thermal treatments, causing oxidation, carbamylation, and various forms of side chain carbonylation, including the other common PTMs (methylation, acetylation, etc.). Consequently, we explored the possibility to re-assess already generated proteomic data (food protein/allergen tryptic peptides) with respect to the possible modulation of the tryptic intestinal digestion pattern caused by PTMs incorporated at Arg and Lys residues. However, most of the proteomic bottom-up experiments are run with porcine trypsin that has been reductively methylated to increase its stability and minimize autoproteolytic effects. Therefore, in this chapter, the utility of the aforementioned idea was explored, by reviewing the differences in structure, affinity, specificity, and catalytic efficiency of trypsin, primarily from porcine, bovine and human species. Porcine trypsin either from pancreas or in recombinant form showed superior performance compared to human and bovine tryptic counterparts. In addition, set of software tools for identification and analyses of PTMs was reviewed with the aim to isolate those capable of in-depth PTMs profiling and their simultaneous relative quantification, such as PEAKS PTM (PEAKS Studio, Bioinformatics Solution Inc., Ontario Canada). Based on our preliminary experimental results, conclusion is that the proposed idea is plausible, because if potential hindrance effects caused by PTMs are observed with porcine trypsin, then they can be just augmented within human intestinal digestion, with respect to inferior performance of human trypsin.",
publisher = "New York : Nova Science Publisher",
journal = "A Closer Look at Proteolysis: Biochemistry and Molecular Biology in the Post Genomic Era",
booktitle = "Trypsin as a Proteomic Probe for Assessment of Food Protein Digestibility in Relation to Chemical and Post-translational Modifications",
pages = "158",
volume = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_764"
}
Smiljanić, K., Mihailović, J., Prodić, I., Đukić, T., Vasović, T., Jovanović, V. B.,& Ćirković-Veličković, T.. (2020). Trypsin as a Proteomic Probe for Assessment of Food Protein Digestibility in Relation to Chemical and Post-translational Modifications. in A Closer Look at Proteolysis: Biochemistry and Molecular Biology in the Post Genomic Era
New York : Nova Science Publisher., 4, 158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_764
Smiljanić K, Mihailović J, Prodić I, Đukić T, Vasović T, Jovanović VB, Ćirković-Veličković T. Trypsin as a Proteomic Probe for Assessment of Food Protein Digestibility in Relation to Chemical and Post-translational Modifications. in A Closer Look at Proteolysis: Biochemistry and Molecular Biology in the Post Genomic Era. 2020;4:158.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_764 .
Smiljanić, Katarina, Mihailović, Jelena, Prodić, Ivana, Đukić, Teodora, Vasović, Tamara, Jovanović, Vesna B., Ćirković-Veličković, Tanja, "Trypsin as a Proteomic Probe for Assessment of Food Protein Digestibility in Relation to Chemical and Post-translational Modifications" in A Closer Look at Proteolysis: Biochemistry and Molecular Biology in the Post Genomic Era, 4 (2020):158,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_intor_764 .