Show simple item record

Rezultati nadzora nad gripom tokom pandemijske i postpandemijskih sezona u AP Vojvodini, Srbija

dc.creatorRistić, Mioljub
dc.creatorŠeguljev, Zorica
dc.creatorPetrović, Vladimir
dc.creatorĆosić, Gorana
dc.creatorMilošević, Vesna
dc.creatorMatijašević, Jovan
dc.creatorNedeljković, Jasminka
dc.date.accessioned2021-02-18T10:43:58Z
dc.date.available2021-02-18T10:43:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0354-7132
dc.identifier.urihttp://intor.torlakinstitut.com/handle/123456789/422
dc.description.abstractIntroduction. Although influenza is longest and most studied infectious disease, to date, not much has been achieved in preventing and combating this disease. Many infectious diseases are now eliminated or significantly reduced, but only influenza remained epidemic and pandemic character. Influenza epidemics occur every year. Increase in number of patients occurs in early winter. Pandemics occur over long intervals of time and are caused by new subtypes of the influenza virus. Objective. To analyze the epidemiological characteristics of influenza through surveillance of influenza during 3 seasons of monitoring. Method. Data for the analysis were gathered from epidemiological surveillance of influenza through sentinel surveillance, virological surveillance and control of severe acute respiratory distress syndrome. Sentinel physician network consisted of doctors from the public sector, general practitioners, pediatricians, and specialists of emergency medicine and pulmonologists from intensive care units. Supervisors were experts from the Institute of Public Health of Vojvodina, Novi Sad. Samples from the patients (nasopharyngeal swabs) were tested by PCR in National Reference Laboratories (Institute of Virology, Vaccines and Sera 'Torlak' in Belgrade) and in Institute of Public Health of Vojvodina). Results. During the pandemic season, based on the recorded incidence or intensity of clinical activity, incidence rate of the influenza virus infections was above the intermediate threshold (246.3) for the territory of Vojvodina in the period from 45th to 52nd week of surveillance with the peak incidence at 50th week (1090.3 / 100,000). In the next two seasons of sentinel surveillance intensity of virus activity threshold was above the average over the period of 4 to 10 weeks (season 2010/11) and of 11 to 13 weeks of surveillance (season 2011/12). The largest number of patients was registered in the age group of 5-14 years, and the lowest number of patients was in age group over 65. Summarized results of virological surveillance of influenza show that during the pandemic season the most frequent isolate was the virus influenza A (H1N1). The largest number (24) of confirmed cases was registered in 51st week of surveillance, which coincided with the highest activity of the virus influenza during sentinel surveillance of ILI. Within virological surveillance in the season 2010/11 out of total of 213 tested samples of patient material, infection was confirmed in 112 samples: influenza A (H1N1) was confirmed in 90% (101/112), type B in 6.3% (7/112) and influenza A (H3N2) in 3.6% (4/112) samples. During the last season dominant infection was influenza A (H3N2) with a share of 96.5% (55/57) of all confirmed cases of sentinel and non-sentinel specimens tested. The average age of the 38 patients with fatal outcome during the seasons 2009/10 and 2010/11 was 47.1 (range: 12 to 76 years), and all were confirmed to infection with influenza virus A (H1N1). Obesity had the largest share as a factor of comorbidity, and was registered in 36.8% (14/38) patients with fatal outcome. Conclusion. The influenza virus is constantly present in a population with different intensity from year to year. Disease is the most often registered in the preschool and school children, but fatalities due to influenza are usually registered among the working population.en
dc.description.abstractUvod. Iako je influenca najduže i najviše izučavana zarazna bolest, do danas se nije mnogo postiglo u sprečavanju i suzbijanju ovog oboljenja. Mnoge zarazne bolesti su danas eliminisane ili je njihovo javljanje značajno smanjeno, ali je influenca zadržala epidemijski i pandemijski karakter. Epidemije influence se javljaju svake godine. U zemljama severne hemisfere epidemije imaju sezonski karakter. Porast broja obolelih je superponiran, odnosno poklapa se sa početkom zimskog perioda. Pandemije se javljaju u dužim vremenskim intervalima i uzrokovane su novim podtipovima virusa. Cilj rada. Analizirati epidemiološke karakteristike influence kroz nadzor nad gripom tokom tri sezone praćenja. Metod. Podaci za analizu potiču iz epidemiološkog nadzora nad gripom kroz predostrožni (sentinel) nadzor, virusološki nadzor i nadzor nad teškim akutnim respiratornim distres sindromom. Mrežu sentinel lekara činili su lekari iz državnog sektora, lekari opšte medicine i pedijatri, a u jedinicima intenzivne terapije specijalisti urgentne medicine i pulmolozi. Koordinatori nadzora su bili stručnjaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad. Rezultati. U AP Vojvodini, tokom pandemijske godine nadzora nad gripom, stopa incidencije je iznad srednjeg praga intenziteta u periodu od 45. nedelje tekuće godine do 1. nedelje naredne godine, dok su u postpandemijskom periodu vrednosti stopa incidencije iznad praga srednjeg intenziteta u periodu od 1. do 11. nedelje (sezona 2010/2011), odnosno od 11. do 14. nedelje (sezona 2011/2012) nadzora. Tokom pandemijske i naredne godine u uzorcima bolesničkog materijala (bris grla/nosa) dominira infekcija virusom gripa tip A podtip H1N1, a u sezoni 2011/2012 infekcija virusom gripa tip A podtip H3N2. Tokom pandemijske godine ukupan broj umrlih je 32, a tokom naredne sezone 6, dok u poslednjoj sezoni nadzora nisu registrovani smrtni ishodi od gripa. Najveće procentualno učešće umrlih je u uzrastu od 40 do 59 godina i iznosi 55,3% (21/38). Zaključak. Virus influence je konstantno prisutan u populaciji, s različitim intenzitetom aktivnosti od godine do godine. Oboljenje se najčešće registruje u predškolskom i školskom uzrastu, ali su smrtni ishodi zbog gripa najčešće registrovani među radno aktivnim stanovništvom.sr
dc.publisherSrpsko lekarsko društvo - Sekcija opšte medicine, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceOpšta medicina
dc.subjectinfluenzaen
dc.subjectsentinel surveillanceen
dc.subjectpandemic influenzaen
dc.subjectvirological surveillanceen
dc.subjectinfluencasr
dc.subjectsentinel nadzorsr
dc.subjectpandemijska influencasr
dc.subjectvirusološki nadzorsr
dc.titleResults of influenza surveillance during the pandemic and post-pandemic influenza season in AP Vojvodina, Serbiaen
dc.titleRezultati nadzora nad gripom tokom pandemijske i postpandemijskih sezona u AP Vojvodini, Srbijasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage41
dc.citation.issue1-2
dc.citation.other20(1-2): 35-41
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage35
dc.citation.volume20
dc.identifier.doi10.5937/opmed1402035R
dc.identifier.fulltexthttp://intor.torlakinstitut.com/bitstream/id/254/419.pdf
dc.identifier.rcubconv_35
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record